آموزش به کارکنان

جهت دسترسی آسانتر به مطالب، گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید.


كارگاه كنترل عفونت پرستاران و خدمات
978 بازدید

کلاس آموزش آشنایی با کنترل عفونت و پیشگیری از بروز عفونت های بیمارستانی برای پرسنل محترم بیمارستان دکتر موسوی به صورت ادواری در هر سال برگزار میگردد. اين مطلب درخصوص نكات مهم ارائه شده در اين كارگاه ها مي باشد.

ادامه مطلب...

خلاصه كارگاه ها و كنفرانس هاي درون بخشي، بخش اورژانس براي موضوعات: سندروم ديسترس تنفسي بالغين (ARDS)، تشنج و اقدامات پرستاري، مسموميت، CPR، كنترل عفونت هاي بيمارستاني

ادامه مطلب...

گاواژ و نحوه صحيح تغذيه در بيماران : تغذیه با لوله بینی – معده ؛ با پگ تغذيه

ادامه مطلب...

خلاصه كارگاه ها و كنفرانس هاي درون بخشي، بخش داخلي براي موضوعات: بيماري مزمن انسدادي ريه، علايم آسم حاد و اقدامات پرستاري در آسم حاد‌، سيروز كبدي، تحويل صحيح بيمار از اتاق عمل، كم خوني يا آنمي

ادامه مطلب...

خلاصه كارگاه ها و كنفرانس هاي درون بخشي واحد ICU براي موضوعات: CVP ، CPR ، ترانسفوزيون خون، عفونت هاي بيمارستاني، ABG و ساكشن

ادامه مطلب...

انتخاب گروه:


Copyright © Dr. Mousavi Hospital