بخش CCU

یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 12:29 ب.ظ 3273 بازدید

بخش CCU بیمارستان  در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است. در اين بخش كنترل و مراقبت از بيماران به شرح ذيل انجام مي گردد:

  • مراقبت از بيماران قلبي و عروقي از جمله سكته قلبي (MI) و آنژين ناپايدار صدري (Unstable Angine) و فشار خون بالا (HTN) و ترومبو آمبولي ريوي (PTE) كه نياز به مانيتورينگ دقيق علائم حياتي دارند
  • مسموميت با وارفارين و ديگوكسين
  • نارسايي قلبي HF و ادم حاد ريوي بستري مي شوند و تامپوناد قلبي
  • آريتمي هاي V.F و V.T و A.F و PAT و بلوك هاي قلبي كه نياز به كنترل دقيق هموديناميك و علائم حياتي دارند.
  • كنترل و ارزيابي تغييرات هموديناميك و الكتروليت ها، مراقبت از راه هاي هوايي و تنفس و قلب و سيستم كليوي و عروقي بيماران

 

منبع: بیمارستان دکتر موسوی


Copyright © Dr. Mousavi Hospital