ارتباط با ما

یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 01:37 ب.ظ 29457 بازدید

آدرس بيمارستان:

ايران، استان گلستان، شهرستان گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 11، بیمارستان دکتر موسوی

 

شماره های تماس:

 

شماره هاي مستقيم بيمارستان

4- 32337250

8- 32238697

واحد هاي اداري

واحد

شماره داخلي

شماره مستقيم

مديريت

160

32321766

حسابداري

141 - 171

 32345319- 32321765 

منابع انساني - تداركات

120

32324674

دفتر پرستاري

161

32324676

پذيرش

172

 

بايگاني

184

 

اتاق كنفرانس

175

32324675

انفورماتيك (IT)

170

32324677

واحد بهداشت

108

 

صندوق

128

 

مركز تلفن

9- 102

 

انبار مصرفي

150

 

تاسيسات

158 - 159

 

واحد هاي درماني

واحد

شماره داخلي

شماره مستقيم

پزشك اورژانس

156

 

اورژانس

110- 154

 

ترياژ

148

 

اتاق عمل

111 – 112

32345318

بخش جراحي

144 - 143

 

بخش داخلي

166- 176

 

C.C.U

178 – 177

32352631

I.C.U

194 – 174

32324408

پاراكلينيك:

واحد

شماره داخلي

شماره مستقيم

آزمايشگاه (واحد پذيرش)

140

32366982

تصوير برداري (سونوگرافي، مامو گرافي)

155

32327251

راديولوژي

131

 

داروخانه

103- 106

 

انبار دارو

124

32231273

فيزيوتراپي

142

32240453

آندوسكوپي – كولونوسكوپي

107

 

 

 

منبع: بیمارستان دکتر موسوی


Copyright © Dr. Mousavi Hospital