بخش اورژانس

پنج شنبه 20 تیر 1398 ساعت 09:03 ق.ظ 2199 بازدید

اورژانس بيمارستان با ظرفيت 9 تخت  در طبقه همكف بيمارستان  در مجاورت واحدهاي پاراكلينكي و كلينيكي قرار گرفته است؛ كه باعث سهولت در گرفتن خدمات درماني براي بيماران مي شود.

اين بخش شامل اتاق عمل سرپايي، اتاق ترياژ، مطب پزشك اورژانس، فوريت پزشكي (CPR) ، اتاق پانسمان، تخت ايزوله عفوني مي باشد.

ازجمله خدمات انجام شده در واحد اورژانس بيمارستان عبارتند از:

  • ويزيت بيماران سرپايي
  • مديريت بيماران بدحال
  • ارجاع بيماران پس از اقدام تشخيص به كلينيك يا پاراكلينيك هاي ويژه
  • پيگيري و مشاوره بيماران بعد از ترخيص
  • خدمات پرستاري

واحد اورژانس بصورت شبانه روزي آماده خدمت دهي به بيماران مي باشد.

منبع:


Copyright © Dr. Mousavi Hospital