بیمه ها و تعرفه ها

یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 01:53 ب.ظ 6074 بازدید

مراجعين محترم قبل از تعيين وقت جهت بستري و انجام اقدامات درماني، قرارداد بيمه هاي پايه و تكميلي خود را كنترل نموده و از ميزان سقف قرارداد و زمان اتمام بيمه تكميلي خود مطلع شويد. واحد ترخيص بيمارستان ميتواند قبل از بستري شدن در خصوص قرارداد بيمه  با نوع بستري شمارا راهنمايي كند.

درخصوص عدم قرارداد بيمارستان با بيمه تكميلي مراجعين، آنها مي توانند پس از دريافت خدمات درماني و ترخيص نسبت به ارائه فاكتور به سازمان مربوطه اقدام نمايند.

بيمه هاي طرف قرارداد بستري

 

نكات:

  • فرانشيز كليه بيمه ها در بستري با توجه به معرفي نامه مي باشد.
  • بيماران تصادفي براي استفاده از بيمه دانشگاه بايد با كروكي محل تصادف به همراه مهر اصلي پاسگاه، يا با اورژانس 115 به بيمارستان انتقال داده شده باشند.
  • براي تاييد بيمه پايه، بيمار بايد در زمان مراجعه بازرس بيمه در بيمارستان حضور داشته باشد و بازرس مشخصات بيمار را با دفترچه درماني و پرونده بيماري مطابقت دهد

 

تعرفه بيمه ها در سال 98

منبع: بیمارستان دکتر موسوی


Copyright © Dr. Mousavi Hospital