آپاندكتومی

11/5/2022 | 366

رژیم غذایی

 • مایعات زیادی مصرف نمایید
 • می توانید به رژیم خود ادامه دهید مگر آنكه غیر از آن بع شما توصیه گردد. غذای كم چرب و كم ادویه برای هفته اول كمك به برگشتن معده شما به حال عادی می كند.
 • اشتهای شما ممكن است كمتر از حد نرمال باشد، هنگامیكه احساس گشنگی كردید غذا بخورید. خودتان را مجبور به خوردن نكنید، روی مصرف مایعات تمركز كنید؛ خیلی مهم است كه همیشه مایعات بدن شما تامین گردد.

فعالیت

 • الكل نیاشامید، رانندگی نكنید، پس از 24 ساعت بعد از عمل یا هنگام مصرف داروهای ضد درد اپراتور ماشین های سنگین نباشید.
 • برای 2 تا 3 هفته بعد از عمل جراحی اجسام سنگین بلند نكنید (هر چیزی كه سنگین تر از یك گالن شیر باشد).
 • به محض آنكه احساس راحتی برای انجام فعالیت های كم فشار (بطور مثال: راه رفتن، كار در دفتر، بالا رفتن از پله و غیره) را داشته باشید، می توانید انجام دهید. زمانیكه احساس راحتی كنید انجام فعالیت های جنسی بدون مشكل خواهد بود.
 • به مدت چند هفته بعد از عمل ممكن است شما احساس خستگی داشته باشید.زمانیكه احساس خستگی می كنید خواب كوتاهی داشته باشید؛ به هر حال تمام روز بر روی تخت نباشید. اطمینان حاصل كنید كه هر دو ساعت راه بروید.

 

مدیریت درد

ما برای درد شما یك داروی ضد درد مخدر ملایم نسخه خواهیم كرد. شما الزامی به استفاده آن ندارید. اگر استفاده نمودید؛ لطفا رانندگی نكنید یا الكل ننوشید، چون تركیب این ها با هم ممكن است شما را خواب آلود كند. در صورت نیاز بجای آن می توانید از استامینوفن یا بروفن استفاده نمایید.

دریافت دارو

 • تا آنجا كه به شما خلاف آن توصیه نشده، می توانید استفاده از دارو هایی كه قبلا می گرفتید را از سر بگیرید.
 • اگر به شما آنتی بیوتیك تجویز شده است آنها را تا هنگامیكه تمام شوند استفاده نمایید.

در چه هنگامی با دكتر تماس بگیرید

 • اگر در روزهای آینده در شما زیاد شده و از بین نرود.
 • اگر در ناحیه زخم قرمزی یا تورم جدیدی ایجاد گردید.
 • اگر شما دچار افزایش ناگهانی مایع تخلیه شده از زخم (ترشح زیاد) شدید، مخصوصا اگر بوی ناخوشایند داشته باشد.
 • اگر دمای بدن شما از 38 درجه بیشتر شود.
 • حالت استفراغ و اسهالی كه ادامه دار است و متوقف نمی شود.