بخش اتاق عمل

9/29/2022 | 1401

دراین بخش جراحی های  تخصصی و فوق تخصصی در زمینه های زیر انجام می پذیرد :

 • جراحی عمومی و لاپاراسكوپی پیشرفته
 • جراحی سرطان
 • جراحی توراكس
 • جراحی عروق
 • جراحی ارتوپدی
 • جراحی مغز و اعصاب
 • جراحی كلیه و مجاری ادراری
 • جراحی پلاستیك، ترمیمی و زیبایی
 • جراحی چشم
 • جراحی گوش و حلق و بینی

در ادامه تعدادی از عمل های انجام شده به تفكیك در رشته های مختلف تخصصی و فوق تخصصی به شرح ذیل اعلام می گردد :

 • جراحی عمومی/لاپاراسكوپی : انواع جراحی های الكتیو و اورژانس مانند: آپاندیس، كیسه صفرا، دستگاه گوارش، تیروئید، پستان، سینوس پیلونیدال، فتق، هموروئید، جراحی های اورژانس زنان، كلیه موارد ناشی از تروما و ...
 • جراحی لاپاراسكوپی پیشرفته :انواع جراحی چاقی (بای پس ، اسلیو و... ) انواع هرنی های جدار شكم
 • جراحی سرطان: انواع جراحی های سرطان: كانسر پستان، كانسر كولون، كانسر معده، كانسر تیروئید، كانسر تخمدان، كانسر سرویكس و رحم، كانسر پانكراس، كانسر كیسه صفرا و متاستازكتومی كبد و...
 • جراحی توراكس: انواع جراحی های قفسه سینه : انواع توراكوتومی و توراكوسكوپی در بیماریهای مختلف مانند: كانسر مری، تیموس، تیروئید، رترواسترنال، تامپوناد، متاستازكتومی ریه و...
 • جراحی عروق: فیستول شریانی وریدی، انواع ترمیم های عروقی با گرفت، شالدون و پرمیكت گذاری، تعبیه پورت كموتراپی، جراحی واریس، پیوند عروق بیماران دیابتی (زخم پای دیابتی ) و ...
 • ارتوپدی: عمل های تعویض مفصل زانو، لگن، آرتروسكوپی، ترمیم انواع شكستگی های ران، ساق پا، ساعد و بازو، تومورهای استخوانی، ترمیم آسیب لیگامان های زانو، انواع آسیب های ورزشی و ...
 • نوروسرجری: دیسك كمرو گردن، انواع تومورهای سیستم عصبی مركزی و اورژانس های جراحی اعصاب و ....
 • ارولوژی: سنگ شكن، پروستاتكتومی، واریكوسل، یورتروسكوپی، سیستوسكوپی و ...
 • زیبایی و پلاستیك: رینوپلاستی، ابدومینوپلاستی، لیزر لیپولیز، لیپوساكشن، لیپوماتیك، ماموپلاستی، بلفاروپلاستی، سرطان پوست  و ...
 • چشم: كاتاراكت، ناخنك، شالازیون، استرابیسم و ...
 • گوش و حلق و بینی: سپتو رینو پلاستی، اندوسكوپی سینوس، تانسیلكتومی و آدنوئیدكتومی و ....
 • ERCP : اقدام تشخیصی درمانی است جهت خروج سنگ های مجاری صفراوی، رطرف كردن انسداد صفراوی ناشی از تنگی های خوش خیم و بدخیم و كانسر پانكراس