تاریخچه

10/10/2022 | 1404

ین بیمارستان در سال 1374 تحت عنوان مرکز جراحی محدود (کلینیک دکتر موسوی) توسط جناب آقای دکتر سید هاشم موسوی متخصص جراحی عمومی ، فعالیت خود را با 2000 متر زیر بنا آغاز کرد. باتوجه به نیاز جامعه نسبت به سطح كیفی درمان ارائه شده در این مركز و دیدگاه و رویكردی رو به پیشرفت در مدیریت مجموعه، سرمایه گذاری برای تبدیل مجموعه به بیمارستان انجام گرفت.

مجموعه جدید با مساحت 4500 متر مربع و دارا بودن بخش های مختلف تخصصی جدید در سال 1389 تبدیل به بیمارستان گردید.


بیمارستان در یك نگاه:

ارائه خدمات درمانی به بیماران در بیمارستان دكتر موسوی در رشته های تخصصی و بخش های درمانی و پاراكلینیكی به تفكیك ذیل انجام می شود:

  • رشته های تخصصی: ارتوپدی، جراح عمومی و پستان، داخلی، كلیه و مجاری ادراری، گوش و حلق و بینی، قلب وعروق، مغز و اعصاب، لاپاراسکوپی، چشم پزشكی، عفونی و ریه.
  • بخش های درمانی: بخش های مراقبت ویژه (ICU، CCU)، داخلی، جراحی، اورژانس و اتاق عمل های تخصصی
  • بخش های پاراكلینیكی: آزمایشگاه، داروخانه، واحد تصویربرداری (رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، رادیولوژی دندانی)، اكو، تست ورزش، فیزیوتراپی و آندوسكوپی - كلونوسكوپی