جراحی تیروئید

11/5/2022 | 617

در بیمارستان دكتر موسوی جراحی های تخصصی بیماری های غده تیروئید، پاراتیروئید و غده فوق کلیوی انجام می شود.

ما متخصصان غدد درون ریز، جراحان، انکولوژیست های پزشکی، رادیولوژیست ها و آسیب شناسان را در مدیریت بیماران مبتلا به تیروئید خوش خیم و بدخیم، پاراتیروئید و آدرنال گرد هم آورده ایم. وضعیت هر بیمار از هر لحاظ ارزیابی شده و یک برنامه ارزیابی جامع و درمانی به بیمار توسط پزشك معالج ارائه می شود.

بیماری هایی كه ما درمان می کنیم

جراحان ما در همه جنبه های مراقبت های غدد درون ریز از جمله ارزیابی ندولهای تیروئید و انجام بیوپسی های تیروئید و جراحی های تیروئید تجربه گسترده ای دارند. ما همچنین در ارزیابی و مدیریت پیچیده تر شرایط تیروئید، پاراتیروئید و آدرنال مانند بیماری های خانوادگی، مکرر یا چند غده بسیار ماهر هستیم.

نمونه اقدامات جراحی انجام شده:

 

اختلالات تیروئید

 • ندول های تیروئید، کیست و گواتر
 • سرطان های تیروئید: از جمله سرطان های پاپیلری، فولیکولار، با تمایز كم، مدولاری، آناپلاستیک، متاستاتیک، عودکننده و پیشرفته تیروئید
 • پرکاری تیروئید: فعالیت بیش از حد غده تیروئید، منجر به هورمون بیش از حد تیروئید در جریان خون، از جمله بیماری های گریوز و نودل های توكسیك
 • کیست های مجاری تیروگلوستال: کیست های مادرزادی که در مسیر تیروئید در طول رشد جنین اتفاق می افتد، که اغلب در دوران کودکی وجود دارد اما در بزرگسالان نیز رخ می دهد

 

اختلالات پاراتیروئید

 • تومورهای پاراتیروئید: رشد غده پاراتیروئید که معمولاً خوش خیم هستند
 • هایپر پاراتیروئیدیسم: فعالیت بیش از حد غده پاراتیروئید که منجر به افزایش سطح کلسیم در خون می شود

 

اختلالات آدرنال

 • تومورهای فانكشنال: تومورهایی که هورمون تولید نمی کنند و معمولاً خوش خیم هستند
 • تومورهای نان فانكشنال: تومورهایی که هورمون ایجاد می کنند و گاهی خوش خیم هستند، از جمله بیماری کوشینگ، هایپرالدوسترونسم اولیه، فئوکروموسیتوم و تومورهای ترشح کننده هورمون جنسی

 

رویه های ما

جراحان ما طیف وسیعی از اقدامات غدد درون ریز، از جمله انجام می دهند:

 • سونوگرافی تیروئید و FNA (آسپیراسیون سوزن ریز):از جمله ارسال سلول برای تجزیه و تحلیل توسط سیتولوژی و پروفایل تخصصی مولکولی/ بیان ژن در صورت لزوم
 • لوبکتومی تیروئید: برداشتن یک لوب تیروئید
 • تیروئیدکتومی توتال: برداشتن کل غده تیروئید
 • برداشتن غدد لنفاوی: برداشتن غدد لنفاوی
 • پاراتیروئیدکتومی: برداشتن پاراتیروئید، شامل اكسپلوراسیون چهار غده و پاراتیروئیدکتومی با حداقل تهاجم
 • آدرنالکتومی لاپاروسکوپی: یک روش حداقل تهاجمی برای برداشتن غده فوق کلیوی
 • روش Sistrunk : برداشتن کیست مجرای تیروگلوس
 • درمان سرطانهای مکرر و پیشرفته تیروئید
 • نظارت بر اعصاب حین عمل: اعصاب مکرر حنجره

 

دسترسی یکپارچه برای بیماران و پزشکان مراجعه کننده

بیمارستان دكتر موسوی محیط و شرایطی را فرآهم آورده تا بیمار و پزشك ارجاع دهنده بتوانند مراقبت های درمانی لازم را بسهولت دریافت كنند. بسته به وضعیت هر بیمار، فرایند پذیرش و ترخیص و استفاده از بیمه ها را به منظور تسریع در روند برنامه ریزی كرده و قبل از پذیرش در اختیار بیماران و پزشكان قرار می دهیم.