جراحی مغز و اعصاب

9/29/2022 | 538

با حضور جمعی از بهترین متخصصین استان در این رشته، بیماری های مختلفی در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی نظیر ستون مهره، اعصاب محیطی و جراحی عروق مغز، ویزیت شده و مورد بررسی و عمل قرار می گیرند.

دكتر تورج یزدی 

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 

Alternate Text