جستوجوی پزشک

11/1/2022 | 627

نام و نام خانوادگی تخصص نشانی مطب تلفن نوع حضور
رحمت اله شریفی فر عفونی عدالت8 32322103 پزشک مدعو
صفایی ارتوپد پاساژ ایرانشهر 32255135 پزشک مدعو
هادی فلاحتی اورولوژی عدالت 23 ساختمان كیان طبقه چهارم 32320217 پزشک مدعو
افشین صاحب جمعی ارتوپدی عدالت 23 32235985 پزشک مدعو
اق اویلی پوری داخلی خیابان 5آذر- پاساژ بهارستان طبقه دوم 32232361 پزشک مدعو
حشمت ا.. قائمی ارتوپد عدالت 14 32340524 پزشک مدعو
حمیده صداقتی داخلی عدالت 14 مجتمع فارابی طبقه اول 32355255 پزشک مدعو
خانم دکتر رمضان نژاد زنان و زایمان مقابل عدالت5 ساختمان عادل 32227193 پزشک مدعو
خانم دکتر گواهی زنان وزایمان عدالت22 32352758 پزشک مدعو
دكتر ارازمحمد كیمری ارتوپد و شكسته بندی عدالت بیست و سوم- مجتمع كیان- طبقه اول 32323231 پزشک مدعو
دكتر ایراندوخت كردجزی جراح عمو می عدالت13 ساختمان سینا طبقه دوم 32263813 پزشک مدعو
دكتر بیژن آریا جراح عمومی پاساژ لاله- طبقه دوم- واحد 210 32340923 پزشک مدعو
دكتر پژمان خوارزم متخصص جراح عمومی عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32324538 پزشک اصلی
دكتر پویان اشكواری پزشك عمومی عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32327251 پزشک اصلی
دكتر تورج یزدی جراح مغز و اعصاب عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32326626 پزشک اصلی
دكتر توریسا دیلمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32327251 پزشک اصلی
دكتر حسین قنادان مغز و اعصاب عدالت یازده- ساختمان مهستان- طبقه چهارم 32345006 پزشک مدعو
دكتر حمیدرضا بهزاد بیماریهای عفونی داخلی عدالت سیزده- مجتمع قائم- طبقه اول 32244363 پزشک مدعو
دكتر رمضانعلی امیری بیماریهای داخلی و عفونی عدالت سیزده- ساختمان صدف- طبقه اول 32233408 پزشک مدعو
دكتر سیدهاشم موسوی جراح عمومی متخصص پستان عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32337250-4 پزشک اصلی
دكتر سینا صفامنش جراح عمومی وفلوشیپ لاپاروسكوپی پیشرفته عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 9115397652 پزشک اصلی
دكتر شهریار علیزاده متخصص پاتولوژیست عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32366982 پزشک اصلی
دكتر عارف عمیدی جراح كلیه و مجاری ادرار عدالت ششم- پاساژ لاله- طبقه دوم- واحد217 32341345 پزشک مدعو
دكتر عبدالسعید جهانشاهی مغز و اعصاب عدالت سی و چهارم- مجتمع آراد- طبقه دوم 32321269 پزشک مدعو
دكتر غلامرضا توكلی جراح استخوان و مفاصل عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32352531 پزشک اصلی
دكتر فخری سادات رمضان نژاد زنان و زایمان-نازائی عدالت پنجم- مجتمع عادل- طبقه اول 32227193 پزشک مدعو
دكتر محمدحسن نعیمی طبیعی مغز و اعصاب عدالت یازده- ساختمان مهستان- طبقه سوم 32367878 پزشک مدعو
دكتر محمدرضا سیدمجیدی فوق تخصص گوارش، كبد و مجاری صفراوی عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی   پزشک اصلی
دكتر محمدرضا مزیدی جراح عمومی عدالت پنجم- مجتمع عادل- طبقه اول 32238233 پزشک مدعو
دكتر محمدرضا هاشم پور جراح عمومی و لاپاراسكوپی عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32251915 پزشک اصلی
دكتر مهدی امیرچقماقی ارولوژیست - ناباروری مردان عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32328620 پزشک اصلی
دكتر مهدی رعیت نواز قلب و عروق - تست ورزش عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی 32345317 پزشک اصلی
دكتر مهران مسلمی عقیلی جراح عمومی عدالت 22 ساختمان كسرا طبقه اول 32360988 پزشک مدعو
دكتر هوشنگ پورخانی فوق تخصص آنكولوژی-هماتولوژی عدالت سی و یكم – داخل كوچه- 32235115 پزشک مدعو
دکتر حمیدرضا تجری اورولوژی عدالت 13 ساختمان قائم طبقه اول 32226933 پزشک مدعو
رحیم جرجانی داز ارولوژیست خ شالیكوبی بین عدالت 14-16 پاساژ صدرا طبقه دوم 32256373 پزشک مدعو
رمضانی قلب و عروق عدالت13 ساختمان سینا همكف 32233388 پزشک مدعو
سامان غفاری ارتوپدی عدالت11 ساختمان آزادمرد طبقه اول 32326862 پزشک مدعو
شاهین علائی اطفال عدالت7 32355620 پزشک مدعو
طاهره مهاجرتبریزی داخلی عدالت11-ساختمان مهستان طبقه دوم 32232361 پزشک مدعو
عاشوری محمدی زنان و زایمان عدالت 11 مجتمع آزادمرد طبقه سوم 32330100 پزشک مدعو
علیرضا علیخانی جراح عمو می عدالت23 ساختمان كیان طبقه اول 32341344 پزشک مدعو
فرج كامران خواجوی جراحی پلاستیك و زیبایی عدالت 13 ساختمان سینا طبقه دوم 32230330 پزشک مدعو
فرهاد نادعلی جراح عمو می خ شالیكوبی مجتمع صدرا طبقه اول 32241271 پزشک مدعو
محبوبه قنبر نژاد زنان و زایمان عدالت 14 ساختمان كیوان 32340844 پزشک مدعو
محسن نوری شیرازی جراحی پلاستیك و زیبایی عدالت 18 32256371 پزشک مدعو
محمد اعیانی فرد ارولوژیست عدالت 23 پاساژ ایرانشهر طبقه دوم 32340918 پزشک مدعو
محمدحسین تازیكی گوش و حلق وبینی عدالت 13 32235985 پزشک مدعو
ولی ا... عالیشاهی جراح پلاستیك و زیبایی عدالت 13 32265015 پزشک مدعو