خود مراقبتی و مداخلات توصیه شده

11/5/2022 | 320

با خود مراقبتی می توانید به سلامتی و طول عمر بیشتری دست یابید و از ابتلا به انواع بیماری های روحی و جسمی پیشگیری کنید.

خود مراقبتی شامل اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدف‌دار است که مردم برای خود، فرزندان و خانواده‌های‌شان انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود حفاظت کنند، نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده سازند و از بیماری‌ها یا حوادث پیشگیری کنند.

داشتن یک برنامه جامع خودمراقبتی به ما کمک می‌کند گام‌های کوچکی برای کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی خود برداریم. با خود مراقبتی، ما به صورت ارادی و فعالانه، زمانی را برای خودمان در نظر می‌گیریم تا کارهایی را انجام دهیم که موجب حفظ و تقویت جوانی و انرژی ما شود.

در ادامه چهار گروه مداخلاتی برای چهار گروه آمده است تا با پیگیری از آنها بتوان جامعی سالم تر داشت:

  1. مداخلات توصیه شده همگانی
  2. مداخلات توصیه شده همگانی 11 تا 24 سال
  3. مداخلات توصیه شده همگانی 25 تا 60 سال
  4. مداخلات توصیه شده همگانی 65 ساله و بزرگتر