داروخانه

9/29/2022 | 229

مسئول فنی: دکتر الهام باقری

دکترای داروسازی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی 

داروخانه بیمارستان دکتر موسوی بصورت شبانه روزی ارائه خدمات دارویی و بهداشتی را به بیماران بستری و سرپایی بیمارستان به عهده دارد. علاوه بر داروخانه مرکزی بیمارستان ،داروخانه سرپایی در محوطه پارکینگ بیمارستان جهت سهولت تهیه دارو و لوازم مورد نیاز بیماران و پوشش بیشتر خدمات واقع شده است.