كارگاه كنترل عفونت پرستاران و خدمات

11/5/2022 | 305

کلاس کنترل عفونت پرستاران:

کلاس آموزش آشنایی با کنترل عفونت و پیشگیری از بروز عفونت های بیمارستانی برای پرسنل محترم بیمارستان دکتر موسوی به صورت ادواری در هر سال برگزار میگردد.  تیم کنترل عفونت بیمارستان دکتر موسوی با هدف ارتقا دانش پرسنل پرستاری در زمینه کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی و بهبود کیفیت درمان در راستای ارتقا خدمت رسانی به بیماران محترم این مرز و بوم تلاش میکند.

کلاسهای آموزشی درنیمه اول سال ۱۳۹۸در روز های متوالی با شرکت تمامی پرسنل پرستاری برگزار شد. 

موارد مهم تدریس شده در این جلسات کارگاهی شامل موارد زیر میباشد:

 1. آشنایی با رسالت واساس کنترل عفونت بیمارستانی در سطح کشور و جهان و اهمیت تلاش پرستاران در راستای کاهش نرخ عفونت و بهبود بیماران
 2. تدریس شایعترین عفونت های بیمارستانی و شیوع آنها
 3. آشنایی با شیوه صحیح استفاده از لوازم حفاظت فردی و گامهای رعایت احتیاطات استاندارد و اختصاصی
 4. مرور۵ موقعیت بهداشت دست و انجام هند واش و هند راب به شیوه پرسش و پاسخ و کارگاهی با همکاری فعال پرسنل در جلسه آموزش
 5. نحوه شستوشوی صحیح دست و محلول های موجود جهت شستوشوی دست در بیمارستان
 6. آموزش علت لزوم عدم استفاده از زیورآلات و لاک و ناخن مصنوعی حین خدمت رسانی به بیماران
 7. مرور لزوم تشکیل پرونده بهداشتی و همکاری فعال با واحد بهداشت عمومی و محیط
 8. آموزش تزریقات ایمن و نحوه استفاده از ویال های دارویی مولتی دوز و نکات مهم در نگهداری بهداشتی وصحیح داروها
 9. آموزش انواع مواجهات شغلی و پروتکل صحیح حین وقوع مانند وقوع نیدل استیک
 10. آموزش پیشگیری از نیدل استیک و سایر مواجهات شغلی و به حداقل رساندن خطرات موجود
 11. آموزش انواع پسماندهای بیمارستانی و مرور شیوه های درست دفع آنها مانند مواجهه با زباله های نوک تیز، عفونی، شیمیایی و....
 12. آموزش تاریخ صحیح تعویض اتصالات بیمار مانند:  آنژیوکت و ست سرم و....
 13. رعایت بهداشت فردی و داشتن ظاهر آراسته و نگرش صحیح و دلسوزانه در قبال بیماران بستری شده دراین مرکز
 14. آموزش نحوه مراقبت از کاتترهای عروقی و پانسمان ها در بیماران و انواع پانسمان ها

 

و مرور سایر نکات مهم درخصوص کنترل عفونت که رعایت آن موجب بهبود بیش از پیش شرایط بیماران و ایمنی شغلی پرسنل و کاهش خطر بروز عفونت و افزایش رضایتمندی بیماران گرامی خواهد شد.

 

کلاس کنترل عفونت خدمات:

با توجه به نقش مهم پرسنل خدمات به عنوان یکی از حلقه های مهم اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت وبهداشت محیط؛ تیم کنترل عفونت بیمارستان دکتر موسوی با تاکید بر آموزش مداوم و کلاسهای فعال در پی دستیابی به بهترین نتیجه در حوزه تربیت پرسنل خدماتی آگاه وتوانمند میباشد.

کلاسهای آموزش به خدمات بامحوریت موارد ذیل بصورت دو نفره و گروهی برگزار گردید:

 1. آموزش جدیدترین دستورالعمل های بهداشت فضای درمانی و آشنایی بیش از پیش بامحلول های ضدعفونی دربیمارستان
 2. رعایت ضوابط بهداشت فردی
 3. تفکیک و جمع آوری وبرچسب گذاری صحیح زباله ها و بهداشت دست
 4. آشنایی با انواع مواجهات شغلی وجلوگیری از بروز این حوادث

هدف ما ارائه خدمات ایمن وبهداشتی به عنوان مهمترین مکمل فرآیندهای درمانی میباشد.

 

جمع آوری مطالب و برگزار كننده  كارگاه: واحد كنترل عفونت بیمارستان دكتر موسوی (خانم سمیرا صفریان و آقای محمد نجفی)