مجموعه فایل های خود مراقبتی دیابت

11/5/2022 | 382

امروزه، دیابت یكی از مهم ترین مشكلات بهداشتی- درمانی و اجتماعی- اقتصادی جهان محسوب می شود، به گونه ای كه بیش از 150 میلیون نفر در دنیا مبتلا به این بیماری هستند. از آنجا كه خود بیماران و خانواده های آنها عمده ترین نقش را در درمان دیابت به عهده دارند، كسب اطلاعات لازم درباره دیابت به شیوه های گوناگون آموزشی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

در ادامه مجموعه فایل های آموزشی برای خود مراقبتی از دیابت قرار دارد كه با عمل به آن می تواند در جلوگیری از دیابت تاثیر چشم گیری داشته باشد.

  1. اصلاح الگوی مصرف تغذیه در پیشگیری از دیابت
  2. پیشگیری و كنترل دیابت با انتخاب درست مواد غذایی
  3. راهكار هایی برای پیشگیری و كنترل دیابت
  4. كنترل وزن در پیشگیری از دیابت