واحد پذیرش بیماران بین الملل

11/6/2022 | 347

بیمارستان خصوصی دکتر موسوی گرگان این بیمارستان در سال 1374 تحت عنوان مرکز جراحی محدود (کلینیک دکتر موسوی ) فعالیت خود را با 2000 متر زیر بنا آغاز کرد.

بیمارستان دکتر موسوی، خدمات بیمارستانی مورد نیاز جامعه تحت پوشش خود را در حوزه های زیر ارائه می نماید:

  1. خدمات 24 ساعته اورژانس
  2. خدمات پزشکی، جراحی و پرستاری در زمینه های داخلی، جراحی عمومی، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، ، قلب و عروق،مغز و اعصاب،کموتراپی ،چشم پزشکی
  3. خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی، رادیولوژی، داروخانه، فیزیوتراپی، تغذیه و رژیم درمانی،سونوگرافی و ماموگرافی، تست ورزش و اکوکاردیوگرافی

ضمن اینكه در بسیاری از کشورهای موفق ، اقداماتی نیز در زمینه گردشگری سلامت ، ایجاد و راه اندازی دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل( IPD (در بیمارستان های مختلف انجام شده است که بعنوان یک راهکار مناسب در سطح بین المللی مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است. این مركز نیز در همین راستا اقدام به تشكیل واحد بیماران بین الملل (IPD) نموده است.

كارکرد IPD در بیمارستان چیست؟

IPD به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل است. کارکرد IPD در بیمارستان های کشور اعم از دولتی و خصوصی شامل موارد ذیل میباشد:

  1. پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراری کنفرانس با پزشک معالج
  2. هماهنگی با پزشک معالج و واحدهای بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل،بخش بستری،ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمار
  3. انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
  4. ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر
  5. هماهنگی با بخش های پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وی اعم از استقبال و بدرقه فرودگاهی، هتل، مترجم وسایر نیازهای رفاهی و گردشگری.

پرسنل واحد IPD

نام و نام خانوادگی

سمت

نیلوفر زرگری

کارشناس IPD

بهار گرکز

مسئول پذیرشIPD

نازیلا مشوق

مسئول ترخیص  IPD

دکتر پویان اشکواری

پزشک IPD

سلیمان میرزائی

پرستار IPD

حدیثه فرخنده

پرستار IPD

مهنا معصوم

پرستار IPD


لیست تعرفه های بیماران بین الملل بیمارستان دكتر موسوی گرگان

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

آپاندكتومی

Appendectomy

800

120,000,000

2

لاپاراسكوپی كوله سیستكتومی

Laparascopic Cholecystectomy

1,000

150,000,000

3

كیست پایلونیدال

Pilonidal Sinus

400

60,000,000

4

فتق هرنی اینگوینال

Inguinal Hernia

667

100,000,000

5

هموروئید

Hemorrhoidectom

400

60,000,000

6

ماستكتومی

Mastectomy

867

130,000,000

7

فیستول آنال

Anal Fistula

600

90,000,000

8

فتق(هرنی نافی)

Umbilical Hernia

867

130,000,000

9

توده پستان

Breast Mass

467

70,000,000

10

آبسه ركتال

Rectal Abscess

467

70,000,000

11

شالدون گذاری

Insertion Shaldun

667

100,000,000

12

فیستول گذاری

Fistulization

667

100,000,000

13

كیست پایلونیدال نافی

Umbilical Pilonidal Cyst

400

60,000,000

ENT Surgery                                جراحی های گوش، حلق و بینی 

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

آدنوتانسیلكتومی

Adenotonsillectomy

533

80,000,000

2

سپتوپلاستی

Septoplasty

600

90,000,000

3

رینوپلاستی

Rhinoplasty

1,000

150,000,000

 

   

 

Urological Surgery                               جراحی های ارولوژی     

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

 (پروستات)   BPH

Benign Prostatic Hypertrophy

1,000

150,000,000

2

TURP

Trans Urethral Resection of Prostate

4,091

150,000,000

3

PCNL

Percutaneous Nephrostolithotomy

4,909

180,000,000

4

سنگ شكنی داخل حالب

Trans Ureteral Lithotripsy(TUL)

3,000

110,000,000

5

واریكوسل

Varicicele

2,455

90,000,000

Eye Surgery                                    جراحی های چشم   

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

ناخنك (یك چشم)

Pterygium

400

60,000,000

2

آب مروارید

Phacoemulsification (Phaco)

533

80,000,000

3

انسداد مجاری اشكی

Dacryocystorhinostomy(DCR)

533

80,000,000

Orthopedic Surgery                               جراحی های ارتوپدی 

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

پین گذاری

‍Pinning

400

60,000,000

2

دبریدمان

Debridement

400

60,000,000

3

تعویض مفصل

Replacement Joint

1,667

250,000,000

4

آرتروسكوپی

Arthroscopy

1,467

220,000,000

Neurological Surgery                        جراحی های مغز و اعصاب 

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

دیسك كمر

Lumbar disc

1,000

150,000,000

2

دیسك گردن

Cervical disc

1,133

170,000,000

3

توده كمر

Lumbar mass

533

80,000,000

 

   

 

Cosmetic Surgery                                    جراحی های پلاستیك 

row

عنوان عمل

Operations

Price(Dollar) *2

قیمت آزاد با اتاق خصوصی

1

ماموپلاستی

‍ Mammoplasty

2,000

300,000,000

2

ابدومینوپلاستی

Abdominoplasty

1,667

250,000,000

3

لیپوساكشن

Liposuction

1,333

200,000,000

4

انواع پروتزها

Type of prosthesis

1,133

170,000,000

5

بلفاروپلاستی

Blepharoplasty

867

130,000,000

6

بای پس معده

Bypass

2,667

400,000,000


 


فرایند ها