چشم انداز، رسالت و ارزش ها

10/10/2022 | 601

چشم انداز (Vision):

ما میخواهیم:

  • انتخاب اول بیماران استان برای درمان بیماری خود باشیم.
  • مورد اعتماد و احترام جامعه باشیم بگونه ای که پرسنل برای کار در این مرکز به خود افتخار نمایند.
  • کیفیت ارائه خدمات به گونه ای باشد که هیچ فرد مراجعه کننده به بیمارستان جهت اطمینان از دریافت خدمات درمانی مناسب نیاز به سفارش نداشته باشد.

رسالت (Mission):

ما همواره سعی می كنیم با بدست آوردن درك عمیقی از خواسته های بیماران خود برای بازگردانی سلامت جسمی و روانی آنها بهترین راه های درمانی را ارائه نموده، و در این راه اطمینان به عمل می آوریم تا با همكاری متخصصین مجرب و بكارگیری تجهیزات و روش های نوین، بالاترین سطح درمانی را ارائه دهیم. فرآهم آوردن محیطی كه بیماران مان احساس امنیت كنند و مسئولیت پذیری تیم ما را حس كنند برای ما مهم است.

در ادامه باید گفت ما با ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی های علمی براساس آخرین دست آوردهای علمی سعی در ارتقاء دانش سلامتی جامعه خود را داریم.


ارزش ها (Values):

  • كار گروهی و اشتراك دانش درون سازمانی
  • احترام به ایده های سازنده و پشتیبانی و تشویق مدیران برای ایجاد اصلاحات در روندها، پیشنهاد روندهای جدید درجهت رفع مشكلات و افزایش بهره وری و ارتقاء سطح سرویس به مشتریان
  • امكان ترقی و رشد براساس كارائی
  • محیطی براساس احترام متقابل صرف نظر از طرز فكر، نژاد و موقعیت اجتماعی

سیاست های کلان بیمارستان دكتر موسوی

 

سیاست های اصلی

تبعیت و همسویی با سیاست های بالادستی

ذینفعان كلیدی

شیوه اطلاع رسانی

اولویت بخشی ارتقاء كیفیت و ایمنی خدمات ارائه شده به بیماران، همراهان، پزشكان و كاركنان

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار/ مدیریت خطر حوادث و بلایا/ اعتبار بخشی ملی

بیماران/ همراهان/ پزشكان/ كاركنان

نصب بنر، مكاتبه با سازمان ها

ثبت در وب سایت بیمارستان، معرفی سیاست های اصلی در كتابچه توجیهی بدو ورود

افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمار محوری

منشور حقوق گیرنده خدمت

بیماران/ كاركنان

جذب نیروهای متخصص، كارآمد و با اخلاق حرفه ای منطبق بر قوانین سازمان بالا دستی

قوانین وزارت كار و وزارت بهداشت و سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

بیماران/ كاركنان

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی از طریق آموزش و توانمند سازی

قوانین وزارت كار و وزارت بهداشت و سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

كاركنان

ترویج فرهنگ كار تیمی و نتیجه گرایی

اعتبار بخشی ملی

بیماران/ كاركنان

تأكید بر آداب و اخلاق حرفه ایی ، رعایت حقوق گیرندگان خدمت و موازین انطباق

اعتبار بخشی ملی

بیماران/ كاركنان

ترویج فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطا بدون ترس از سرزنش و تنبیه در راستای پیشگیری، پایش و كنترل خطاهای پزشكی

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

بیماران/ كاركنان

بكارگیری تجهیزات به روز و كارآمد و با كیفیت

اداره كل تجهیزات پزشكی

بیماران/ تولیدكنندگان داخلی

تأكید بر زیباسازی و آراستگی فضاهای فیزیكی بیمارستان

استانداردهای هتلینگ وزارت بهداشت

بیماران/ كاركنان