کادر پزشکی بیمارستان

10/10/2022 | 2809

دكتر سینا صفامنش
نام و نام خانوادگی: دكتر سینا صفامنش
تخصص: جراح عمومی وفلوشیپ لاپاروسكوپی پیشرفته
ایمیل:
تلفن مستقیم: 9115397652
تلفن داخلی:
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی
دكتر سیدهاشم موسوی
نام و نام خانوادگی: دكتر سیدهاشم موسوی
تخصص: جراح عمومی متخصص پستان
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32337250-4
تلفن داخلی: 135
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی

دكتر مهدی رعیت نواز
نام و نام خانوادگی: دكتر مهدی رعیت نواز
تخصص: قلب و عروق - تست ورزش
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32345317
تلفن داخلی:
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی
دكتر توریسا دیلمی
نام و نام خانوادگی: دكتر توریسا دیلمی
تخصص: متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32327251
تلفن داخلی: 155
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی

دكتر غلامرضا توكلی
نام و نام خانوادگی: دكتر غلامرضا توكلی
تخصص: جراح استخوان و مفاصل
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32352531
تلفن داخلی:
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی
دكتر مهدی امیرچقماقی
نام و نام خانوادگی: دكتر مهدی امیرچقماقی
تخصص: ارولوژیست - ناباروری مردان
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32328620
تلفن داخلی:
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی

دكتر شهریار علیزاده
نام و نام خانوادگی: دكتر شهریار علیزاده
تخصص: متخصص پاتولوژیست
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32366982
تلفن داخلی: 140
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی
دكتر محمدرضا سیدمجیدی
نام و نام خانوادگی: دكتر محمدرضا سیدمجیدی
تخصص: فوق تخصص گوارش، كبد و مجاری صفراوی
ایمیل:
تلفن مستقیم:
تلفن داخلی:
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی

دكتر پژمان خوارزم
نام و نام خانوادگی: دكتر پژمان خوارزم
تخصص: متخصص جراح عمومی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32324538
تلفن داخلی: -
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی
دكتر تورج یزدی
نام و نام خانوادگی: دكتر تورج یزدی
تخصص: جراح مغز و اعصاب
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32326626
تلفن داخلی: -
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی

دكتر محمدرضا هاشم پور
نام و نام خانوادگی: دكتر محمدرضا هاشم پور
تخصص: جراح عمومی و لاپاراسكوپی
ایمیل: -
تلفن مستقیم: 32251915
تلفن داخلی: -
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی
دكتر پویان اشكواری
نام و نام خانوادگی: دكتر پویان اشكواری
تخصص: پزشك عمومی
ایمیل:
تلفن مستقیم: 32327251
تلفن داخلی: 156
آدرس مطب: عدالت 11 - بیمارستان دكتر موسوی